dimarts, 1 de maig de 2012

HERBA PRIMA

Herba prima (asperula cynanchica) de la familia de les RUBIÀCIES.

ESPUNYIDELLA

Espunyidella blanca (galium lucidium) de la familia de les RUBIÀCIES.

ENCIAM BORD

Enciam bord (lactua serriola), de la familia de les COMPOSTES.

dilluns, 23 d’abril de 2012

PIMPINELLA MENUDA

Sanguisorba minor, de la familia de les ROSÀCIES.

FLOR VEÇOT

Lathyrus tremolsianus, de la familia de les PAPILIONÀCIES.

MATALLUMS

Sisymbrium irio, de la familia de les CRUCÍFERES.

ORTIGA BORDA

Lamium flexuosum, de la familia de les LABIADES.

PICARDIA

Linaria cimbalaria, de la familia de les ESCROFULARIACIES.

CARDIGOSSA PALUSTRE

Cirsium palustre, familia de les COMPOSTES.

PA DE CUCUT

Pa de cucut- Oxalis articulata de la familia de les OXITÀCIES.

BESNEULA

CYnoglossum creticum, de la familia de les BURÀGINACIES.

diumenge, 31 de gener de 2010

LLETSÓ


Lletsó fi (Sonchus tenerrimus) COMPOSTES

FUMARIA


Fumària enfiladissa (Fumaria crapeolata )- FUMARIÀCIES

LLETERASSA


Lleterassa vesquera (Euphorbia charicas) - EUFORBiÀCIES

GALARÀ


Galcerà (Ruscus aculeatus)-LILIÀCIES