dimarts, 13 d’octubre de 2009

LA VIUDETA.


Viudeta (Ibis linifolia)CRUCÍFERES. Flor endémica del Massís de Cadiretes.