diumenge, 31 de gener de 2010

LLETSÓ


Lletsó fi (Sonchus tenerrimus) COMPOSTES

FUMARIA


Fumària enfiladissa (Fumaria crapeolata )- FUMARIÀCIES

LLETERASSA


Lleterassa vesquera (Euphorbia charicas) - EUFORBiÀCIES

GALARÀ


Galcerà (Ruscus aculeatus)-LILIÀCIES