dilluns, 23 d’abril de 2012

BESNEULA

CYnoglossum creticum, de la familia de les BURÀGINACIES.