divendres, 8 de maig de 2009

APAGALLUMSApagallums, bufallums, matallums, ravenisa. Urospermum delechampii. Floreix de març a juliol . familia de les COMPOSTES