divendres, 8 de maig de 2009

LLIGABOSC


Dolçamel, lligabosc, lligabosc mediterrani, xuclamel, en castellà madreselva. La lonicera implexa pertany a la família de les CAPRIFOLIÀCIES. La floració la fa d’abril a juliol, és un arbust i el seu hàbitat és en alzinars, brolles, garrigues i màquies.